Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf in Zorgcentrum Aelsmeer

Kortdurend verblijf met zorg wordt vaak Eerstelijnsverblijf (ELV) genoemd. Dit tijdelijke verblijf is mogelijk in bijzondere situaties als een tussenschakel tussen bijvoorbeeld ziekenhuis en thuis. Wanneer u om medische redenen (nog) niet thuis kunt wonen is een kort verblijf bij ons mogelijk, indien er ruimte is. Ook in de laatste levensfase kan ELV mogelijk zijn, dit heet ELV-palliatief. Zorgcentrum Aelsmeer heeft op de tweede etage enkele Eerstelijnsverblijf-kamers. Dit betreft zowel hoog- als laagcomplex ELV.

Hoog of laag complex

Laag complex: Bij situaties waarin sprake is van een enkelvoudig zorgprobleem, is het Eerstelijnsverblijf (ELV) met een lage complexiteit passend. Gedurende deze periode blijft u onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts. Deze aanpak zorgt ervoor dat de zorg optimaal aansluit bij uw specifieke behoeften en dat u tijdens het ELV-traject de benodigde zorg en ondersteuning ontvangt onder de begeleiding van uw vertrouwde huisarts.

Hoog complex: In geval van complexe situaties, zoals specifieke verpleegkundige handelingen of de aanwezigheid van meerdere aandoeningen (co-morbiditeit), is het Eerstelijns Verblijf (ELV) met een hoge mate van complexiteit passend. Gedurende deze periode valt u onder de medische verantwoordelijkheid van de Specialist Ouderengeneeskunde (SO). Deze SO is verbonden aan Zorgcentrum Aelsmeer en speelt een centrale rol bij het coördineren van uw medische behandeling en welzijn tijdens het verblijf. Dit waarborgt een hoog niveau van zorg en expertise die specifiek gericht is op uw gezondheidssituatie en het tijdelijk verblijf.

Kortdurende opname voor herstel

Een ELV opname heeft een kortdurend karakter. Het is de bedoeling dat u snel terug kan keren naar huis. Het streven is dat u binnen 6 weken weer naar huis gaat. Als dit niet mogelijk is omdat u meer tijd nodig hebt, dan kan dit eventueel verlengd worden met nog eens zes weken. 

Een verblijf in het Zorgcentrum op indicatie van de ELV kan niet worden gebruikt voor een snellere ‘opname’ hoewel wij begrijpen dat het bestaan van de wachtlijst voor wonen voor veel mensen heel vervelend is.

  • Bij een ELV palliatieve indicatie geldt het bovenstaande niet.

Zorg en toezicht

ELV omvat de volgende dienstverlening:

  • Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is. Hierbij is inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, hulpmiddelen, etc.
  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging.
  • De geneeskundige zorg geleverd door de huisarts/ specialist ouderengeneeskunde.
  • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie).

Kosten van ELV

ELV wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt alleen het eigen risico. De zorg die door de huisarts geleverd wordt en de farmaceutische zorg vallen niet onder ELV. Deze zorg wordt apart vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Zorgverzekeraars

Zorggroep Aelsmeer heeft met veel ziektekostenverzekeraars contracten afgesloten echter niet met alle zorgverzekeraars. Het is dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u gebruik kunt maken van onze ELV-kamers. Wij werken samen met de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en ONVZ.

Zorggroep Aelsmeer - Thuiszorg Aelsmeer - Hulp in de huishouding

Aanvraag Eerstelijnsverblijf

Het Eerstelijnsverblijf maakt onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Huisartsen en andere professionals zullen in veel gevallen als eerste signaleren dat de situatie van de patiënt zodanig is dat deze wel of niet thuis kan blijven. De huisarts neemt hierover het besluit en zal u aanmelden voor ELV bij het aanmeldportaal Amstelland.

Zorgvoorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Actiz en Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) zijn van toepassing op onze zorg en dienstverlening en deze ontvangt u bij uw zorgovereenkomst. Hier vindt u de uitgebreide zorgvoorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgconsulent

Neem contact op met Zorgconsulent Yvon Molenkamp.
Telefoon: 0297-820966
E-mail: zorgbemiddeling@zg-aelsmeer.nl

Zorg met verblijf bij Zorggroep Aelsmeer

Ga naar de inhoud