Cliëntenraad

Cliëntenraad

Bij het wonen in een zorgcentrum of het krijgen van zorg komt heel veel kijken. Het is daarom heel belangrijk dat er een orgaan is dat de belangen van bewoners en cliënten in de gaten houdt. De cliëntenraad heeft die taak. Het is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van de cliënten/bewoners van Zorgcentrum Aelsmeer behartigt. De cliëntenraad functioneert in het kader van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Wat doet de cliëntenraad?

  • De cliëntenraad is de spreekbuis van de bewoners/cliënten naar de leiding in het huis.
  • De cliëntenraad ziet erop toe dat er goede zorg en dienstverlening geboden wordt. Ook bewaakt zij daarbij de rechten van bewoners/cliënten.
  • Ook het overleggen met de directie behoort tot het takenpakket. Net als het verstrekken van gevraagd en ongevraagd advies over maatregelen die van belang zijn voor de bewoners/cliënten.

Uw inbreng in de cliëntenraad

De raad stelt zich tot doel om de kwaliteit van de zorg te vergroten. Dat kan alleen als ze op de hoogte is van wat leeft bij bewoners en cliënten. Zij horen dus ook graag van u of u tevreden bent met de dienstverlening of als u bepaalde wensen heeft. Uw inbreng is noodzakelijk. De cliëntenraad vraagt u dan ook contact op te nemen als u informatie heeft. Het gaat hierbij om algemene adviezen betreffende de dienstverlening in Zorgcentrum Aelsmeer en Thuiszorg Aalsmeer.

Wat de cliëntenraad niet is

De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Voor individuele klachten is er een klachtenprocedure, hiervoor terecht bij de klachtenfunctionaris. Lees hier meer

Zorggroep Aelsmeer - Homepage

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

Voorzitter de heer J. Peters
Telefoon: 06-50261456
E-mail: info@johnpeters.eu

Zorgcentrum Aelsmeer in beeld

)" class="et_pb_video_overlay et_multi_view_hidden">
Ga naar de inhoud