Verzorging en verpleging bij u thuis

Persoonlijke verzorging

Als persoonlijke verzorging een uitdaging of zelfs onmogelijk wordt, kunt u rekenen op de ondersteuning van Thuiszorg Aelsmeer. Wij staan klaar om u nabije zorg te bieden, als een soort verlengstuk van uw eigen arm. Onze toegewijde professionals helpen u graag met de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, waardoor u de zorg en ondersteuning krijgt die u nodig heeft.

Onder deze verrichtingen vallen bijvoorbeeld:

 • Wassen/douchen
 • Mond- en gebitsverzorging
 • Aan- en uittrekken van steunkousen
 • Aan- en uitkleden
 • Aanreiken van medicatie

Thuiszorg Aelsmeer bestaat uit drie teams met enthousiaste verpleegkundigen en verzorgende onder supervisie van een wijkverpleegkundige. Zij werken vanaf een locatie in de wijk waardoor de wisseling in personeel zoveel mogelijk beperkt blijft.

Verpleging

Ook bij complexere zorg staan wij voor u klaar. Als schakel in de zorgketen helpen we zo goed mogelijk mee u te laten leven zoals u het graag wilt. (Wijk-)verpleegkundige ondersteunt u met verpleegkundige handelingen zoals:

 • Wondverzorging
 • Katheterzorg
 • Palliatieve zorg
 • Diabeteszorg
 • Advies en instructie

Persoonlijke verzorging of verpleging aanvragen

Op te zorgen dat Thuiszorg Aelsmeer u warme zorg kan bieden, is het belangrijk dat u uw behoefte aan ondersteuning bespreekt met u w huisarts. Zodra uw verwijzing is verwerkt, plannen we graag de benodigde zorgmomenten voor u in. Wees duidelijk naar uw arts over uw wens voor thuiszorg. Voor verdere stappen en informatie verwijzen we u naar ‘Zorg regelen’

Zorg is aangevraagd, wat nu?

Nadat u via de huisarts de zorg heeft aangevraagd volgt er eerst een gesprek met de wijkverpleegkundige. Ons uitgangspunt is het behoud van zelfredzaamheid en waar mogelijk de kwaliteit van leven te handhaven of zelfs te vergroten. De wijkverpleegkundige bespreekt met u (en uw naasten) de zorgvraag. Zij legt uit hoe Thuiszorg Aelsmeer u kan ondersteunen en maakt samen met u een zorgplan.

Kosten

De kosten van de zorg worden vergoed door:

 • Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • Wet langdurige zorg (WLZ)

ZVW

Verzorging en verpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering en valt niet onder het eigen risico. Dat houdt in dat er voor u geen extra kosten aan vastzitten. Voor de inzet van de zorg thuis op basis van de ZVW is wel een maximaal aantal uren afgesproken. Bij langdurige zorg zal de verpleegkundige met u bespreken welke mogelijkheden er zijn vanuit de WLZ financiering.

WLZ

De WLZ indicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ), hiervoor geldt wel een eigen bijdrage. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage adviseren we u contact op te nemen met het CAK.

Aanvullende informatie WLZ

Heeft u langdurig (veel) zorg nodig of is beschermd wonen wenselijk, dan kunt u bij het CIZ een WLZ indicatie aanvragen. De zorg thuis kan dan – indien nodig – uitgebreid worden met bijvoorbeeld begeleiding. De eigen bijdragen kunt u berekenen op www.hetcak.nl. Wanneer u het bericht ontvangt dat uw WLZ indicatie is afgegeven kunt u zich laten inschrijven op de wachtlijst van een instelling naar keuze. Wanneer u ingeschreven wil worden voor een woning in Zorgcentrum Aalsmeer raden we u aan op de pagina Zorgwoningen te kijken. Daar staat precies hoe u dit kunt doen.

Zorggroep Aelsmeer - Thuiszorg Aelsmeer - Tafeltje Dek Je

Thuiszorg Aelsmeer

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Van 7.00 uur tot 16.30 uur
Telefoonnummer: 0297-367681
E-mail: thuiszorgvv@zg-aelsmeer.nl

Onze thuiszorgdiensten

Ga naar de inhoud