Hulp in de huishouding

Hulp in de huishouding

Om goed te blijven functioneren in het dagelijks leven is het bijhouden van het huishouden noodzakelijk. Soms zijn er redenen waarom daarbij een handje hulp nodig is. Medewerkers van Thuiszorg Aelsmeer staan u graag bij.

Hulp aanvragen

De eerste stap is het aanvragen van huishoudelijke hulp bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van Gemeente Aalsmeer.

Telefoon: 0297-38 75 75.

Meer informatie vindt u op www.aalsmeer.nl Na ontvangst van de zorgaanvraag bij het WMO-loket wordt contact met u opgenomen. Dat zou binnen twee weken moeten zijn. Als het een nieuwe aanvraag betreft, volgt er zo spoedig mogelijk een huisbezoek om de zorgvraag vast te stellen.

Thuiszorg Aelsmeer

Na goedkeuring vanuit de WMO wordt uw indicatie doorgestuurd naar de planning van Thuiszorg Aelsmeer. Zij zorgen voor de organisatie van uw huishoudelijke hulp, die vervolgens wordt uitgevoerd door de toegewijde medewerkers van Thuiszorg Aelsmeer. Wanneer u voor ons kiest, komt een medewerker van de planning huishoudelijke verzorging bij u thuis voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit bezoek worden uw wensen besproken en vastgelegd in uw persoonlijk zorgdossier, dat altijd binnen handbereik is in uw woning. Alle uitgevoerde werkzaamheden worden eveneens zorgvuldig gedocumenteerd in dit dossier. Bij Thuiszorg Aelsmeer hechten we waarde aan het feit dat onze medewerkers u op de best mogelijke manier van dienst zijn. Daarom streven we ernaar om iemand te vinden die goed bij u past en waarbij u zich comfortabel voelt. Samen met u wordt besproken wat haalbaar en noodzakelijk is.

Kosten

Voor de huishoudelijke zorg betaalt u een eigen bijdrage. Bij het WMO-loket kan men u vertellen hoe hoog deze zal zijn. De rekening krijgt u van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) www.hetcak.nl.

Zorggroep Aelsmeer - Thuiszorg Aelsmeer - Tafeltje Dek Je

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Planning Huishoudelijke Verzorging
Van 8.00 uur tot 16.30 uur
Telefoonnummer: 0297-367681
E-mail: thuiszorg@zg-aelsmeer.nl

Onze thuiszorgdiensten

Ga naar de inhoud