Casemanagement bij dementie​

“Iemand die je begeleidt, die er voor je is, die deskundig is, die zorg kan regelen. Dat is wat mantelzorgers willen. Het moet normaal worden dat mensen met dementie en hun naasten een vaste begeleider krijgen. Iemand die hun vragen kan beantwoorden, die ze kunnen bellen als het nodig is. Iemand die een langdurige relatie aangaat en vroegtijdig wordt ingezet, mogelijk zelfs voordat de diagnose is gesteld. Die er is voor de persoon met dementie, maar zeker ook voor de naaste mantelzorgers. Iemand die voorlichting geeft en meehelpt om belangrijke beslissingen te nemen. Iemand die creatief meedenkt om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.”

(bron: rapport Alzheimer Nederland)

Wat is een casemanager dementie?

De casemanager dementie is een professionele hulpverlener die ondersteuning regelt voor mensen met dementie en/of voor de naaste familie en omgeving.  De casemanager is voor u een vast aanspreekpunt, een vertrouwd gezicht.

Waarom een casemanager dementie?

Dementie is ingrijpend voor alle betrokkenen. U en uw naasten weten dit helaas maar al te goed. De klachten ontwikkelen zich vaak langzaam en roepen veel vragen op. De casemanager dementie is een hulpverlener die veel weet over dementie en die ook weet welke hulp er mogelijk is voor de persoon met dementie en hun naaste familie.

Wat doet een casemanager?

  • Geeft informatie en advies in het omgaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven en in het leven van uw naasten veroorzaakt.
  • Ondersteunt u en uw naaste bij het ontdekken en oplossen van de problemen. Is uw vaste contactpersoon die zorg en hulp regelt wanneer dat nodig is.
  • Overlegt zo nodig met de huisarts en andere hulpverleners, is goed op de hoogte van de verschillende organisaties die zorg en ondersteuning bieden in uw regio.

De casemanager biedt ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorger

Samenwerking

Dementie is een complexe chronische ziekte. Dementie treft niet alleen de betrokkene zelf, maar ook de naaste familie en omgeving. Samenwerking met andere instanties is daarom belangrijk.

De casemanager werkt samen met allerlei instanties die kennis hebben van dementie om te helpen die zorg en ondersteuning te geven die het beste past bij de persoonlijke situatie van de betrokkenen.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan samenwerking met:

Zorggroep Aelsmeer - Thuiszorg Aelsmeer - Casemanagement - Casemanager - Dementie

Wilt u meer informatie of een afspraak met de casemanager dementie?

U kunt met een casemanager dementie in contact komen via uw huisarts of andere zorgverlener. Ook kunt u zelf contact opnemen. Soms is een telefoongesprek al voldoende. Voor hulp en ondersteuning heeft u geen verwijzing nodig.

Kosten en vergoeding

De inzet van de casemanager wordt vergoed vanuit de zorgverzekering of de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Algemene informatie

Voor meer algemene informatie over dementie zie de website:
www.alzheimer-nederland.nl

Onze thuiszorgdiensten

Ga naar de inhoud