Over ons

Over ons: Zorggroep Aelsmeer

Zorggroep Aelsmeer is een centrum van de zorg en begeleiding op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in Aalsmeer en omgeving. We bieden ondersteuning en begeleiding bij behandeling, verpleging en verzorging. Onze organisatie heeft als hoofddoel een schakel te zijn in elke stap van uw zorgvraag. We zijn graag uw extra paar handen, daar waar het u niet meer zelfstandig lukt. In het gebouw van Zorgcentrum Aelsmeer zijn diverse woonmogelijkheden, Thuiszorg Aalsmeer komt voor zorg bij u aan huis en in onze Ontmoetingscentra vindt u structuur en een zinvolle dagbesteding.

We houden van korte lijnen en ons uitgangspunt is om aan de wensen en behoeften van individuele cliënten te voldoen. Binnen de grenzen van ons kunnen zullen we er alles aan doen om u de zorg te geven die u verdient. In het Zorgcentrum is 24 uur per dag zorg aanwezig en er zijn diverse faciliteiten voor de persoonlijke verpleging en verzorging. Ook bieden we activiteiten voor een zinvolle en/of ontspannende dag invulling. Om het werk in de zorg en begeleiding mogelijk te maken, zijn er daarnaast verschillende ondersteunende diensten aan het werk, zoals administratie, financiën, personeelszaken, opleidingen, facilitair etc. 

Zorggroep Aelsmeer - Homepage

Zorgcentrum Aelsmeer in beeld

)" class="et_pb_video_overlay et_multi_view_hidden">

Missie en Visie Zorggroep Aelsmeer

Zorggroep Aelsmeer, de organisatie

De organisatie Zorggroep Aelsmeer bestaat uit het Zorgcentrum, Thuiszorg Aelsmeer met Verpleging & Verzorging en Hulp bij de Huishouding, Ontmoetingscentra en dagbesteding bij Irene, in Rijsenhout en Kudelstaart, Wijkpunt Voor Elkaer Kudelstaart en Tafeltje Dek Je in Aalsmeer. Samen vormen deze voorzieningen een volledige keten van ouderenzorg, goed ingebed in de gemeenschap met de focus op Aalsmeer en directe omgeving.

Uitgangspunten van de organisatie

De focus vanuit de organisatie is gericht op:

 • Zorg en begeleiding aan de oudere inwoners van Aalsmeer en directe omgeving. Waarbij we in de keten van zorg streven naar een goede samenwerking.
Zorggroep Aelsmeer - Homepage

Missie: Waar staan we voor?

 • Voor onze bewoners en cliënten: welzijn en zorg in een warme en herkenbare omgeving;
 • Voor onze medewerkers: zinvolle arbeid, zelfontplooiing en erkenning;
 • Voor de samenleving: maatschappelijk relevant blijvende dienstverlening van hoge kwaliteit.

Visie: Waar gaan we voor?

 • Ieder mens is uniek. We waarderen ieder mens met zijn of haar behoeftes, persoonlijkheid, (christelijke) levensovertuiging en achtergrond. Cliënten houden zoveel mogelijk autonomie over hun leven;
 • We staan dichtbij mensen in houding en gedrag. Doordat we toegankelijk en benaderbaar zijn, sluiten we aan bij cliënten, medewerkers en de omgeving en leveren we ‘gewoon goede’ ouderenzorg;
 • We zijn wendbaar en spelen doelbewust in op veranderingen en ontwikkelingen en kijken daarbij wat en wie nodig is. Dit doen we zonder met alle winden mee te waaien.

Kernwaarden: Wat is de basis van ons handelen?

 • Omzien: de kunst van het ‘zien’ (om echt te zien moet je meer doen dan gewoon kijken, en daarbij je hart laten spreken) en het geven van persoonlijke aandacht.
 • Compassie: Telkens weer een oprechte poging doen tot het verstaan/ begrijpen van de ander en het opzij zetten van eigen (voor)oordelen.
 • Deskundigheid: met vertrouwen in het werken vanuit expertise en/of ervaring, het open staan voor feedback en toetsing door anderen.
  Wat we doen, doen we goed en dit laten we zien.
 • Waardevol zijn: de waarde en waardigheid van mensen (cliënten, medewerkers, vrijwilligers en anderen) vanuit het perspectief van verleden, heden en toekomst; niet om wat ze hebben of wat ze kunnen maar om wie ze zijn en betekenen en kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

 

Ga naar de inhoud