Over ons

Zorgcentrum Aelsmeer (onderdeel van Zorggroep Aelsmeer) bestaat sinds 1994 en is ontstaan uit een fusie tussen Rustoord en Seringenpark in Aalsmeer. Op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg wordt er verpleging, verzorging, ondersteuning en begeleiding geboden aan alle bewoners.

De uitgangspunten van het zorgcentrum zijn om aan de wensen en behoeften van de cliënt te voldoen. Deze geeft aan hoe hij of zij wil wonen, maar ook welke activiteiten hij of zij wil krijgen en welke begeleiding daarbij past: ieder uur van de dag, of af en toe.

Zorgvoorwaarden

Actiz algemene module, Actiz module ELV, Actiz module VPT, Actiz module wijkverpleging en Actiz module zorg met verblijf.

Indien u meer wilt weten over Verpleging en Verzorging, inclusief alle definities, gebruikerstermen en dergelijke, download dan de Actiz uitleg zorgprofielen

Mocht u toch nog vragen hebben neem dan contact op met het Hoofd Zorg & Welzijn via telefoonnummer: 0297-326050

Jaardocument

Het Jaardocument 2019 van Zorgcentrum Aelsmeer bevat een verslag van onze activiteiten en geeft een beeld van de financiële resultaten over 2019. Download het Bestuursverslag 2019