Verzorging en Verpleging Thuis

Persoonlijke verzorging

Wordt uw persoonlijke verzorging een te grote of zelfs een onmogelijke opgave? Dan staat Thuiszorg Aelsmeer graag aan uw zijde met zorg dichtbij. Als een soort verlengstuk van uw eigen arm helpen we u bij de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL).

Onder deze verrichtingen vallen bijvoorbeeld:

 • wassen/douchen
 • mond- en gebitsverzorging
 • aan- en uittrekken van steunkousen
 • aan- en uitkleden
 • aanreiken van medicatie

Thuiszorg Aelsmeer bestaat uit drie teams met enthousiaste verpleegkundigen en verzorgenden onder supervisie van een wijkverpleegkundige. Zij werken vanaf een locatie in de wijk waardoor de wisseling in personeel zoveel mogelijk beperkt blijft.

Hoe vraagt u persoonlijke verzorging aan?
Voor elke vorm van ondersteuning is een verwijzing nodig van de huisarts. U kunt pas ingeroosterd worden door onze planning wanneer uw verwijzing verwerkt is. Als u verzekerd wilt zijn van hulp door Thuiszorg Aelsmeer meldt u dit dan duidelijk bij uw arts. Voor het verdere verloop kijkt u bij: ‘Zorg aangevraagd, wat nu?’

Verpleging

Ook bij complexere zorg staan wij voor u klaar. Als schakel in de zorgketen helpen we zo goed mogelijk mee u te laten leven zoals u het graag wilt. De wijkverpleegkundige ondersteunt u met verpleegkundige handelingen als:

 • wondverzorging
 • katheterzorg
 • palliatieve zorg
 • diabeteszorg
 • advies en instructie

Zorg aanvragen
Zorg aanvragen gaat altijd via de huisarts. U heeft een verwijzing nodig en kunt pas ingeroosterd worden door onze planning wanneer uw gegevens verwerkt zijn. Als u verzekerd wilt zijn van hulp door Thuiszorg Aelsmeer meldt u dit dan duidelijk bij uw arts en eventuele andere organisaties.

 

Zorg is aangevraagd, wat nu?
Nadat u via de huisarts de zorg heeft aangevraagd volgt er eerst een gesprek met de wijkverpleegkundige. Ons uitgangspunt is het behoud van zelfredzaamheid en waar mogelijk de kwaliteit van leven te handhaven of zelfs te vergroten. De wijkverpleegkundige bespreekt met u (en uw naasten) de zorgvraag. Zij legt uit hoe Thuiszorg Aelsmeer u kan ondersteunen en maakt samen met u een zorgplan.

 

Kosten
De kosten van de zorg worden vergoed door:

 • ZVW (Zorgverzekeringswet)
 • Wlz (Wet langdurige zorg)

ZVW: Verzorging en verpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering en valt niet onder het eigen risico. Dat houdt in dat er voor u geen extra kosten aan vastzitten.
Wlz: De Wlz indicatie wordt afgegeven door het CIZ, hiervoor geldt wel een eigen bijdrage. Voor meer informatie over uw eigen bijdrage adviseren we u contact op te nemen met het CAK via www.CAK.nl.

Aanvullende informatie Wlz:
Heeft u langdurige (veel) zorg nodig of is beschermd wonen wenselijk, dan kunt u bij het CIZ een Wlz indicatie aanvragen. De zorg thuis kan dan – indien nodig – uitgebreid worden met bijvoorbeeld begeleiding.
De eigen bijdragen kunt u berekenen op www.hetcak.nl.
Wanneer u het bericht ontvangt dat uw Wlz indicatie is afgegeven kunt u zich laten inschrijven op de wachtlijst van een instelling naar keuze. Wanneer u ingeschreven wilt worden voor een woning in Zorgcentrum Aalsmeer raden we u aan op de pagina Zorgwoningen te kijken. Daar staat precies hoe u dit kunt doen.

Thuiszorg Aelsmeer
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur – 16.30 uur
Telefoon: 0297-367681
E-mail: thuiszorgvv@zg-aelsmeer.nl