Casemanager Dementie

Dementie is ingrijpend voor alle betrokkenen. U en uw naasten weten dit maar al te goed. De klachten ontwikkelen zich vaak langzaam en roepen veel vragen op. De Casemanager Dementie is een hulpverlener die veel weet over dementie en welke hulp voor u mogelijk is.

Stichting Alzheimer Nederland stelt:
‘Het moet normaal worden dat iemand met dementie en hun naasten een vaste begeleider krijgen. Iemand die hun vragen kan beantwoorden, die ze kunnen bellen als het nodig is. Iemand die een langdurige relatie aangaat en vroegtijdig wordt ingezet. Mogelijk al voor de diagnose gesteld is. (…) Iemand die creatief meedenkt om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.’

Wat doet een Casemanager Dementie?
De Casemanager Dementie is een professionele hulpverlener die ondersteuning regelt voor iemand met dementie en/of voor de naaste familie en omgeving. De casemanager is voor u een vast aanspreekpunt en een vertrouwd gezicht.

De Casemanager Dementie

 • Informeert en adviseert bij het omgaan met veranderingen die de ziekte in het leven van de cliënt en diens naasten veroorzaakt.
 • Ondersteunt bij het ontdekken en oplossen van problemen.
 • Is een vast contactpersoon die de zorg en hulp regelt die nodig is.
 • Overlegt met huisarts en andere hulpverleners.
 • Is goed op de hoogte van de verschillende organisaties die zorg en ondersteuning bieden in de regio van cliënt.

Samenwerking
Dementie is een complexe, chronische ziekte. Het treft niet alleen de betrokkene zelf maar ook de naaste familie en omgeving. Samenwerking met andere instanties is daarom ook belangrijk. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Alzheimercentrum VUmc
 • Dagbesteding
 • Geheugenpoli
 • De gemeente (WMO)
 • Ketenzorg Dementie
 • Sociaal team
 • Thuiszorg

Voor hulp en ondersteuning heeft u geen verwijzing nodig. Wij raden wel aan om eerst contact op te nemen met de huisarts.

 

Meer informatie of een afspraak?
Casemanager Dementie
Yvon Molenkamp
Telefoon: 0297-326050
E-mail: ymolenkamp@zg-aelsmeer.nl