Kortdurend verblijf

Kortdurend verblijf met zorg wordt vaak ELV (Eerstelijns Verblijf) genoemd. Dit tijdelijke verblijf is mogelijk in bijzondere situaties als een tussenschakel. Wanneer u om medische redenen (nog) niet thuis kunt wonen is een kort verblijf bij ons mogelijk, indien er ruimte is. Ook in de laatste levensfase is ELV mogelijk, dit heet ELV-palliatief. Het Zorgcentrum heeft op de tweede etage 4 ELV-kamers. Die worden verdeeld in hoog of laagcomplex.

Hoog of laag complex

  • Laag complex

Bij enkelvoudige zorgproblematiek is het ELV laag complex geschikt en blijft u onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts.

  • Hoog complex

Bij verpleegkundige handelingen of co morbiditeit (meerdere diagnoses) is het ELV hoog geschikt en valt u onder medische verantwoordelijkheid van de SOG. (Specialist Ouderen Geneeskunde). Deze specialist is verbonden aan het Zorgcentrum.

Kortdurende opname voor herstel
Een ELV opname heeft een kortdurend karakter. Het is de bedoeling dat u snel terugkeert naar huis. Het streven is dat u binnen 6 weken weer naar huis gaat. Als dit niet mogelijk is omdat u meer tijd nodig hebt dan kan dit verlengd worden met nog eens zes weken. Als binnen deze 12 weken blijkt dat u niet meer naar huis kunt dan zal er met u overlegd worden welk pad er dan bewandeld gaat worden.

  • Bovenstaande geldt niet voor u als u met een ELV palliatieve indicatie bent opgenomen.

Zorg en toezicht
Eerstelijnsverblijf omvat de volgende dienstverlening:

  • Verblijf voor zorg die medisch noodzakelijk is. Hierbij is inbegrepen de huisvestingskosten, inventaris, eten en drinken, schoonmaak, linnengoed, outillagemiddelen, etc.
  • 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging.
  • De geneeskundige zorg geleverd door de huisarts/specialist ouderengeneeskunde.
  • De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie).

Wat kost ELV?
ELV wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt alleen het eigen risico. De zorg die door de huisarts geleverd wordt en de farmaceutische zorg vallen niet onder ELV. Deze zorg wordt apart vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Zorgverzekeraars
Helaas hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract. Het is dus afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u gebruik kunt maken van onze ELV-kamers. U bent welkom voor dit verblijf als u verzekerd bent bij één van de volgende zorgverzekeraars.

  • Zorg en Zekerheid
  • ENO

 

Aanvraag Eerstelijnsverblijf
Het ELV maakt onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet. Huisartsen en andere professionals zullen in veel gevallen als eerste signaleren dat de situatie van de patiënt zodanig is dat deze wel of niet thuis kan blijven. De huisarts neemt hierover het besluit en zal u aanmelden voor ELV bij het aanmeldportaal Amstelland.

Zorgvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden van Actiz en BTN zijn van toepassing op onze zorg en dienstverlening en deze ontvangt u bij uw zorgovereenkomst. Hier vindt u de uitgebreide zorgvoorwaarden.

Actiz module ELV

Meer informatie?
Zorgconsulent Yvon Molenkamp
Telefoon: 0297-326050
E-mail: ymolenkamp@zg-aelsmeer.nl