Bij complimenten of klachten van cliënten

    1. Heeft u een compliment? Laat dan een reactie achter op Zorgkaart Nederland
    2. Wanneer u vragen of klachten heeft over de zorgverlening, bespreek dit dan met de zorgverlener of de leidinggevende.
    3. Bij klachten waarvoor u niet bij de de zorgverlener of leidinggevende terecht kunt, kunt u hulp vragen van onze onafhankelijke klachtenfunctionaris bij Facit, Sabine van Pelt. Sabine gaat eerst met u in gesprek en gaat samen met u op zoek naar een oplossing waar u zich in kan vinden. De externe klachtenfunctionaris kent Zorggroep Aelsmeer goed en helpt u zo om de juiste personen te benaderen. Wanneer u er niet uit komt in de gesprekken kan de externe klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht op papier te zetten en in te dienen.

Cliëntenvertrouwenspersoon WZD
Cynthia Klaasing van Zorgstem.
Mevrouw Klaasing is te bereiken via 06 – 40 38 53 06 of via de email: c.klaasing@zorgstem.nl

Klik hier voor de folder.

 


Externe klachtenfunctionaris
Sabine van Pelt, werkzaam bij Facit.
Mevrouw Van Pelt is te bereiken via 0251-212 202 of via de email: bureau.secretariaat@facit.nl

 


Vertrouwenspersoon medewerkers

Zorggroep Aelsmeer voert een personeelsbeleid waarbij geen onderscheid wordt gemaakt op basis van iemands geslacht, ras, godsdienst, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, handicap of ander gelijksoortige status. Geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd. (Seksuele) intimidatie en pesten zijn ontoelaatbaar.
Voor medewerkers of vrijwilligers is het mogelijk een beroep te doen op een externe vertrouwenspersoon als een medewerker of vrijwilliger in aanraking komt met ongewenste omgangsvormen.
Hieronder vallen allerlei vormen van intimidatie en andere bejegening, waarvan het moeilijk is deze binnen de organisatie aan de orde te stellen.
Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken is strikt vertrouwelijk en hiervan wordt niets bekend gemaakt zonder instemming van betrokkene.


Externe vertrouwenspersoon
Sabine van Pelt, werkzaam bij Facit.
Mevrouw Van Pelt is te bereiken via 0251-212 202 of via de email: bureau.secretariaat@facit.nl
Klik hier voor de folder.