Missie en Visie

Missie

Vanuit onze organisatie willen wij bieden:

  • Voor onze bewoners en cliënten: welzijn en zorg in een sfeervolle omgeving.
  • Voor onze medewerkers: zinvolle arbeid en zelfontplooiing.
  • Voor de samenleving: maatschappelijk relevante dienstverlening van hoge kwaliteit.

Visie

Binnenshuis hebben we met elkaar nagedacht wat goede zorg is en het is belangrijk dat u dat ook weet, zodat u ons daarop kunt aanspreken.

We gaan ervan uit dat:

  • De mens, als dat voor hem of haar mogelijk is, de regie moet kunnen voeren over zijn eigen leven.
  • Elk mens een unieke persoonlijkheid is, die niet los gezien kan worden van een eigen leefbeeld en achtergrond.
  • Elk mens recht heeft op een maximum aan privacy.

Tegen die achtergrond heeft onze zorg de volgende kenmerken:

  • De bewoner staat centraal in het zorgproces. In overleg met de bewoner wordt de zorg zo gegeven dat zelfzorg bevorderd wordt en daar waar men dingen niet meer kan, deze worden overgenomen.
  • Dat bij de invulling niet alleen gekeken wordt naar de lichamelijke zorg, maar ook naar de behoeftes op sociaal en geestelijk terrein, voor zover het binnen het zorgcentrum mogelijk is om aan de behoefte te voldoen.
  • Daar waar de geestelijke gesteldheid van de oudere het niet langer mogelijk maakt dat hij zelf de regie voert, wordt de bewoner wel steeds met respect behandeld.
  • Dat er behalve de directe zorg ook oog is voor het scheppen van een woon en leefomgeving, waarin ouderen zich veilig en prettig voelen en tot hun recht komen.

Onze visie laat zich samenvatten met de volgende kernwoorden: zelfstandig, eigenwijs, goed in het gewone, dichtbij mensen.