Ontwikkelingen in de ouderenzorg

  In onze maatschappij verandert er veel en het is soms moeilijk om bij te houden welke invloed dit kan hebben op ieders eigen leven in de nabije toekomst. Als ouderenzorgorganisatie Zorggroep Aelsmeer hopen wij u te informeren en te stimuleren om zelf tijdig maatregelen te nemen. Wij zijn in Nederland midden in een fase van transitie gekomen. Daarom kan ik het niet nalaten om hier een appèl op u te doen en u te vragen om mee te denken; als burger en/of ondernemer in de bouw of als financier en/ of met invloed op gemeente raadsleden. Want in de komende 10 jaar zal:
  • het aantal inwoners in Aalsmeer licht toenemen maar vooral
  • het aantal mensen van 75 jaar en ouder zal verdubbelen en ook
  • het aantal mensen met dementie verdubbelt.
Wanneer wij de zorg blijven bieden zoals we nu doen in Nederland moeten we  in plaats van 1 : 7 mensen naar 1 : 4 mensen van de beroepsbevolking in de zorg gaan werken. Dat is niet haalbaar en daarom moeten wij ons denken over (ouderen-)zorg veranderen. Zorggroep Aelsmeer werkt actief samen met andere ouderenzorgorganisaties in projecten om stap voor stap aanpassingen in te zetten om toekomstbestendig te blijven. Wij willen graag de zorg bieden in Aalsmeer, maar wij denken ook actief na over aanpassingen in ons werken om dit langer te blijven doen wanneer ook wij de vacatures niet eenvoudig kunnen invullen. Hoe kunnen we digitale technologie inzetten? Waar kunnen naasten, buren en anderen met welzijn en begeleiding een aanvulling zijn op zorg. Meer omzien naar elkaar, dat kan in Aalsmeer geen probleem zijn. De buurten, kerkgemeenschappen, verenigingen zijn goed georganiseerd! Bij het ouder worden is het van belang dat iemand een handje kan uitsteken, een boodschap halen als je even niet fit bent, helpen bij een technisch klusje en een praatje maken, zien dat je ’s ochtends de gordijnen open hebt gedaan. Maar voor wie is geldt dit? Want wanneer ben je oud en is het voor jezelf van toepassing? Misschien helpen de volgende vragen hierbij:
  • Bent u de 70 gepasseerd?
  • En heeft u de mogelijkheid in huis om gelijkvloers te wonen, slapen, douchen?
  • Kunt u uw eengezinswoning splitsen en de etages boven door een ander laten bewonen die misschien af en toe een handje kan helpen?
  • Of kunt u in de tuin een kleine woning laten plaatsen, een tiny house, kangoeroe-woning of iets dergelijks?
  • Is er een ontmoetingsplaats in de buurt waar u heen kunt gaan voor een praatje of gezelligheid?
De gemeente zal moeten meehelpen bij nieuwe ideeën over wonen en vergunningen verstrekken. En wij zullen ook in onze buurten moeten nadenken over meer woonvormen voor senioren, 70-plussers bijvoorbeeld, of combinaties van woningen met meerdere generaties. Zodat langer thuis wonen op een prettige en veilige manier mogelijk is. Misschien wordt de nieuwe slogan: Zonnepanelen op het dak en meerdere bewoners onder 1 dak.