De organisatie

Zorggroep Aelsmeer is letterlijk het centrum van de zorg op het gebied van wonen, welzijn en zorg. We bieden ondersteuning en begeleiding bij behandeling, verpleging en verzorging. Onze organisatie heeft als hoofddoel een schakel te zijn in elke stap van uw zorgvraag. We zijn graag uw extra paar handen, daar waar het u niet zo makkelijk meer lukt. In het gebouw van Zorgcentrum Aelsmeer zijn diverse woonmogelijkheden, Thuiszorg Aalsmeer komt voor zorg bij u aan huis en in onze Ontmoetingscentra vindt u structuur en een zinvolle dagbesteding.

We houden van korte lijnen en ons uitgangspunt is om aan de wensen en behoeften van individuele cliënten te voldoen. Binnen de grenzen van het kunnen zullen we er alles aan doen om u de zorg te geven die u verdient. In het zorgcentrum is 24 uur per dag zorg aanwezig en er zijn diverse faciliteiten voor de persoonlijke verpleging en verzorging en we bieden activiteiten voor een zinvolle en/of ontspannende dag invulling. Daarnaast zijn er diverse organen binnen Zorggroep Aelsmeer die een overkoepelend oog houden op de gang van zaken.

Niet alleen eigen organisatie
De organisatie is ook actief betrokken bij senioren in de hele gemeente. Zorggroep Aelsmeer neemt daarbij verantwoordelijkheid in het meedenken over en het meewerken aan verbeteringen die van belang zijn voor alle senioren. Denk bijvoorbeeld aan veilige looproutes naar de winkel en zebrapaden.  De organisatie heeft een signalerende functie en overlegt zowel op regionaal niveau als lokaal met Gemeente Aalsmeer.

Kwaliteit van zorg
Zorggroep Aelsmeer, waaronder ook Thuiszorg Aelsmeer behoort, heeft een ISO 9001-certificaat voor de kwaliteit van zorg. Jaarlijks wordt de organisatie ge-audit (getoetst) volgens het bijbehorende certificeringsschema. Kwaliteit van zorg staat bij Zorggroep Aelsmeer hoog in het vaandel. De zorg werkt volgens de Vilans Kick protocollen (database) en er is een stuurgroep kwaliteit die organisatie breed de kwaliteit bewaakt.

Algemene voorwaarden
Voor onze zorg en dienstverlening met en zonder verblijf zijn voorwaarden van toepassing.  De algemene voorwaarden zijn van Actiz en BTN en u ontvangt deze bij uw zorgovereenkomst. Enkele modules vindt u hieronder.

 

Vragen of meer informatie?
Telefoon: 0297-326050
Vraag naar het Hoofd Zorg & Welzijn