Activiteiten onder begeleiding

Van niets doen wordt niemand beter. Daarom is er binnen Zorggroep Aelsmeer veel gelegenheid om aan activiteiten deel te nemen. Bijna dagelijks wordt er een afwisselend programma geboden. Uitgangspunt daarbij blijft dat bewoner zelf bepaalt aan welke activiteit meegedaan wordt.

Het team van activiteitenbegeleiders inventariseert de wensen van bewoner. Om op basis daarvan passende activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Uiteraard wordt er gekeken naar mogelijkheden om specifieke wensen te vervullen.

Om dat te verwezenlijken maken bewoner en activiteitenbegeleiders samen een weekprogramma. Dit omvat de activiteiten waaraan bewoner wil deelnemen maar biedt ook ruimte voor een persoonlijk gesprek of bijvoorbeeld een boodschap doen met een vaste bezoekvrijwilliger.

Hieronder een greep uit het aanbod van activiteiten. Deze vinden plaats in de activiteitenruimte of de grote zaal van het zorgcentrum.

  • Creatieve activiteiten
  • Geheugentraining
  • Bewegen
  • Spel- en zangmiddagen
  • Optredens van koren of muziekgezelschappen
  • Filmmiddagen of lezingen
  • Salon
  • Weeksluiting/kerkuitzending

Naast deze interne activiteiten werken we ook samen met verschillende (kerkelijke) organisaties, derden en vrijwilligers om een gevarieerd activiteitenaanbod te realiseren. Zo is een van de mogelijkheden om met vrijwilligers van stichting SAM naar buiten te gaan voor een wandeling of om te fietsen met de rolstoelfiets.
Voor extra persoonlijke aandacht laat contactclown Toet voelen dat bewoners mogen zijn zoals ze zijn.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wilma Groenenberg
Hoofd Activiteitenbegeleiding van Zorggroep Aelsmeer
Telefoonnummer: 0297-326050
E-mail: welzijn@zg-aelsmeer.nl